2012年11月6日星期二

อาการมะเร็งเต้านม

 มะเร็งเต้านมเป็นโรคประเภทหนึ่งที่พบบ่อยที่สุดของบรรดาโรคมะเร็งในหญิง ตามข้อมูลที่สถิติมา แสดงให้เห็นว่า อัตราการเป็นโรคมะเร็งเต้านมมีเกือบ 7%-10% อยู่ในมะเร็งประเภททั้งสิ้น ซึ่งเป็นโรคที่รองลงมาจากมะเร็งปากมดลูก นอกจากนี้ การเกิดมะเร็งเต้านมยังสัมพันธ์กับพันธุกรรม และสตรีที่มีอายุ 40-60 ปีก่อนหรือหลังหมดประจำเดือน
อาการของโรคมะเร็งเต้านม

 อาการที่เกิดขึ้นในระยะแรกของมะเร็งเต้านม

โดยทั่วไปไม่มีอาการเจ็บปวดที่ชัดเจน บางรายจะมีอาการปวดแบบเบาๆ แบบระยะเวลา หรือปวดแบบเจาะ สำหรับผู้ป่วยมะเร็งเต้านมในระยะแรกนั้น ไม่มีอาการบวมทางนมอย่างชัดเจน แต่มักจะเกิดความรู้สึกไม่สบายในนม
 ๑. มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างของนม: มีอาการผิวหนังลุกขึ้น ผิวหนังแบบเปลือกส้ม ผิวหนังบวม เปลี่ยนสี และผิวหนังเป็นผื่น เป็นต้น
 ๒. มีอาการก้อนเนื้อเล็กเกิดขึ้นในนมส่วนบน
 ๓. เต้านมส่วนกลางมีอาการฝ่อตัว ผิวหนังของนมงอเข้า เต้านมกร่อนไม่เสมอกัน มีความเพิ่มความหนาของผิวหนังและขุมขนโตขึ้น
 ๔. ต่อมน้ำเหลืองรักแร้บวม มีลักษณะแข็งตัว บางรายที่อยู่ในระยะสุดท้าย ยังพบได้ที่กระดูกไหปลาร้า
 ๕. บางคนอาจมีสารคัดหลั่งเป็นเลือดหรือน้ำที่ออกจากนม

 อาการที่เกิดขึ้นในระยะแรกของมะเร็งเต้านมเพศหญิง

มะเร็งเต้านมเป็นโรคที่เป็นง่ายต่อสตรี อัตราการเป็นโรคของมีกระแสไปทางสตรีที่มีวัยหนุ่มสาว ฉะนั้น การให้ความสนใจต่ออาการมะเร็งเต้านมในระยะแรก สามารถค้นพบและรักษาโรคให้ทัน มะเร็งเต้านมเป็นโรคที่มีอัตราการหายสูง
 มะเร็งเต้านมที่อยู่ในระยะแรกนั้น โดยทั่วไปไม่สามารถค้นพบก้อนเนื้อที่มีอาการบวมบนนมอย่างชัดเจน แต่ผู้ป่วยมักจะมีความรู้สึกไม่สบายทางนม สำหรับสตรีที่หมดประจำเดือนนั้น หากมีอาการปวดเบาๆ ของนม มีความหนักส่วนไหล่หรือหลัง หรือไม่สบายแขนส่วนบนเป็นต้น ต้องสงสัยเป็นพิเศษว่าเป็นมะเร็งเต้านมระยะแรกหรือไม่

 อาการที่เกิดขึ้นในระยะแรกของมะเร็งเต้านมเพศชาย

มะเร็งเต้านมเป็นโรคที่พบบ่อยของสตรี แต่สำหรับผู้ชายนั้น มีอัตราการเกิดโรคนี้เป็นเพียง 1%-2% แม้ว่าโรคนี้เกิดน้อยในเพศชาย แต่ก็ต้องระมัดระวังอาการเป็นพิเศษ เพื่อหลีกเลี่ยงการเป็นโรค
 ๑. ก้อนเนื้อบวมโดยไม่มีอาการปวด เป็นอาการแรกที่ค้นพบบ่อยที่สุดในมะเร็งเต้านมของเพศชาย ก้อนเนื้อมักจะเกิดขึ้นในลานหัวนมส่วนล่าง ซึ่งเป็นส่วนที่เต็มไปด้วยระบบต่างๆของนมผู้ชาย มีลักษณะการโตเร็ว และมีขอบเขตไม่ชัดเจน
 ๒. การเปลี่ยนแปลงทางผิวหนังหน้าอก มีอาการผิวหนังหรือหน้าอกเชื่อมต่อกัน
 ๓. หัวนมผิดปกติ 20% ของมะเร็งเต้านมเพศชายมีอาการหัวนมฝ่อ สะเก็ดแผล และอาการงอ
 ๔. อาการคัดหลั่งน้ำจากหัวนม เป็นอาการที่เกิดขึ้นง่ายในโรคมะเร็งเต้านมเพศชาย มักไม่ได้รับความสนใจ
 ๕. ต่อมน้ำเหลือง ผู้ป่วยเพศชายส่วนใหญ่มีต่อมน้ำเหลืองบวมใต้รักแร้
 ผู้เชี่ยวชาญของโรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กวางโจว ขอเตือนท่านว่า ไม่ว่าผู้ที่เป็นเพศหญิงหรือเพศชาย ต่างก็ต้องให้ความสนใจกับความผิดปกติของเต้านม ช่วยค้นพบและรักษามะเร็งให้ทัน พยายามสร้างให้มีผลรักษาสูงที่สุด ซึ่งก็มีโอกาศหายจากโรคร้าย หรือยืดชีวิตได้อย่างยาวนาน

没有评论:

发表评论